Az egyes stratégiák tippképzése

Az egyes Tippnyerő stratégiák az alábbiak szerint képzik a tippjeiket. Vagyis ahhoz, hogy az adott stratégia tippet adjon, a sora minden feltételének teljesülnie kell egy adott meccsre nézve. Ahol a mezőben pont (".") szerepel, ott az adott érték mindegy, azaz nincs figyelembe véve.

A táblázat jobb oldalán a stratégiák legutóbbi táblázat frissítéskor éppen érvényes találati arányai láthatóak. A nyereségességi határ minden egyes stratégiánál az átlagos nyerő ODDS-ai átlagának reciproka. Amelyik stratégiának az utolsó 20 meccs mindegyikénél a vele együtt előző 20 meccs találati arányaiból képzett átlaga (jobbról az utolsó előtti oszlop értéke) ennél kevesebb, az épp ki van kapcsolva, tehát nem ad tippet, ekkor a sor szélén "kikapcsolva" jelzés olvasható, egyébként a stratégia be van kapcsolva. Amennyiben a döntetlen (XD) portfólióban több mint 10 stratégia is be van kapcsolva, akkor abból a 10 legnagyobb találati arányú ad csak tippet. Az 12-es és E12-es portfólióra ez a szabály nem érvényes.

Minden egyes stratégiánál az egyik alapvető bekerülési kritérium, hogy a Tippmixpro.hu fogadóirodánál a 7. oszlop szerinti kimenetel ODDS-a 1,25 és 2,75 között legyen. Még pontosabban, minden stratégia sorszámozása az alábbi rendszer szerinti, az ODDS-ok a fogadóiroda szerinti esélyesebb csapatra értendők a mérkőző felek közül:  

  • 300 alatti sorszám: korábbi, 2-es tippkiválasztási verzióhoz tartozó stratégia, 
  • 300-as sorszámúak: 1,25-2,75 ODDS, 
  • 400-as sorszámúak: 1,25-1,49 ODDS,  
  • 500-as sorszámúak: 1,5-1,74 ODDS,  
  • 600-as sorszámúak: 1,75-1,99 ODDS,  
  • 700-as sorszámúak: 2-2,24 ODDS, 
  • 800-as sorszámúak: 2,25-2,49 ODDS, 
  • 900-as sorszámúak: 2,5-2,75 ODDS. 

Az ODDS-ok a Tippmixpro.hu magyar fogadóiroda rendszerére vonatkoznak.

300-as sorszám alatt minden stratégia csak bajnoksági mérkőzéseket tartalmaz, 300-tól kezdve minden páros sorszámú stratégia csak bajnoksági meccseket tartalmaz, minden páratlan pedig bajnoksági és nem bajnoksági mérkőzéseket egyaránt, tehát kupameccseket, baráti mérkőzéseket, nemzetközi mérkőzéseket is.

A fentiek alapján bárki maga is előállíthatja a Tippnyerő tippeket, melyekhez további segítséget itt talál:  1, 2, 3, 4, 5 (az ötödik készül).

A táblázatban XD jelzésű stratégiák képezik az XT portfólió alapját is.

A táblázat utolsó frissítése: 2021-02-03 szerda 01:00

straté-gia száma Stata-rea. com tippje Bet-ting-clo-sed. com tippje Pri-ma-tips. com tippje Fore-bet. com tippje fogadó-iroda tippje az ODDS-ok sze-rint meg-ját-szan-dó tipp baj-noks-ság? port-fólió az utol-só 20 meccs minde-gyi-kénél a vele egy-gyütt előző 20 meccs találati ará-nyaiból képzett átlag min-den idők talá-lati ará-nya a stratégia épp be van kapcsolva?
127 . X2 1 . 1 X igen XD 35% 33% bekapcsolva
166 . X X2 . 2 1 igen E12 17% 34% kikapcsolva
174 1 X2 1X 1 1 1 igen 12 61% 62% kikapcsolva
223 . X2 X2 . 2 1 igen E12 35% 37% bekapcsolva
811 . . 12 2 1 1 nem 12 55% 48% bekapcsolva
819 X . 12 . 1 1 nem 12 27% 47% kikapcsolva
315 . . X2 1 1 1 nem 12 48% 52% kikapcsolva
317 . X X2 X 1 1 nem 12 51% 51% bekapcsolva
325 X2 . . 1 1 1 nem 12 35% 47% kikapcsolva
335 X2 X X2 . 1 1 nem 12 52% 47% bekapcsolva
604 2 X2 . 2 2 2 igen 12 64% 60% bekapcsolva
601 2 X2 . 2 2 2 nem 12 63% 60% bekapcsolva
817 . . X . 2 2 nem 12 54% 48% bekapcsolva
829 . 1X 12 . 2 2 nem 12 41% 46% kikapcsolva
305 . . X . 2 2 nem 12 54% 46% bekapcsolva
343 . . X X 2 2 nem 12 52% 46% bekapcsolva
421 2 X2 . . 2 1 nem E12 13% 15% kikapcsolva
408 . . 1X . 1 2 igen E12 23% 17% bekapcsolva
407 . . 1X . 1 2 nem E12 23% 17% bekapcsolva
419 1 . . X 1 2 nem E12 11% 11% kikapcsolva
502 1 12 1 1 1 2 igen E12 19% 23% kikapcsolva
501 1 12 1 1 1 2 nem E12 21% 23% kikapcsolva
703 1X 1 . . 1 2 nem E12 36% 35% bekapcsolva
410 . 12 . 2 2 X igen XD 18% 25% kikapcsolva
412 2 12 . . 2 X igen XD 19% 24% kikapcsolva
416 2 12 . 2 2 X igen XD 22% 25% kikapcsolva
420 . 12 2 2 2 X igen XD 22% 26% kikapcsolva
422 2 12 2 . 2 X igen XD 24% 25% kikapcsolva
401 . 12 . 2 2 X nem XD 20% 25% kikapcsolva
403 2 12 . . 2 X nem XD 25% 25% bekapcsolva
405 2 12 . 2 2 X nem XD 21% 26% kikapcsolva
413 . 12 2 2 2 X nem XD 20% 26% kikapcsolva
415 2 12 2 . 2 X nem XD 25% 26% kikapcsolva
417 2 12 2 2 2 X nem XD 24% 27% kikapcsolva
504 1 . 1X 1 1 X igen XD 29% 30% kikapcsolva
503 1 . 1X 1 1 X nem XD 27% 30% kikapcsolva
602 . X2 . . 1 X igen XD 38% 35% bekapcsolva
605 . 12 . 2 1 X nem XD 46% 36% bekapcsolva
607 1 . . 2 1 X nem XD 37% 36% bekapcsolva
702 . . 12 . 2 X igen XD 26% 33% kikapcsolva
701 . . 12 . 2 X nem XD 28% 33% kikapcsolva
804 . . 2 . 2 X igen XD 29% 34% kikapcsolva
806 . . 12 X 1 X igen XD 38% 31% bekapcsolva
808 2 . . . 2 X igen XD 25% 35% kikapcsolva
812 1X . 12 . 1 X igen XD 46% 36% bekapcsolva
814 . 1X X2 . 2 X igen XD 38% 38% bekapcsolva
824 X2 X2 . . 1 X igen XD 37% 39% kikapcsolva
826 X2 1X X2 . 2 X igen XD 37% 38% bekapcsolva
830 . 12 2 . 2 X igen XD 30% 40% kikapcsolva
801 . . 12 X 1 X nem XD 44% 34% bekapcsolva
803 . . 2 . 2 X nem XD 28% 34% kikapcsolva
809 1X . 12 . 1 X nem XD 41% 36% bekapcsolva
813 . 1X X2 . 2 X nem XD 44% 38% bekapcsolva
815 . . 12 X 2 X nem XD 24% 33% kikapcsolva
821 X2 X2 . . 1 X nem XD 39% 39% bekapcsolva
823 X2 1X X2 . 2 X nem XD 40% 38% bekapcsolva
827 . 12 2 . 2 X nem XD 34% 41% kikapcsolva
902 . . X2 . 2 X igen XD 44% 38% bekapcsolva
904 . 12 . . 2 X igen XD 26% 37% kikapcsolva
901 . . X2 . 2 X nem XD 41% 38% bekapcsolva
903 . 12 . . 2 X nem XD 23% 34% kikapcsolva
301 X2 12 . 2 2 X nem XD 41% 35% bekapcsolva
303 . . 12 X 2 X nem XD 25% 35% kikapcsolva
307 2 12 . . 1 X nem XD 36% 36% kikapcsolva
309 . 2 . . 1 X nem XD 28% 32% kikapcsolva
311 . 12 12 2 2 X nem XD 28% 34% kikapcsolva
313 X2 12 X2 2 2 X nem XD 41% 37% bekapcsolva
319 . 1X 12 X 1 X nem XD 38% 38% bekapcsolva
321 1X X 1X . 1 X nem XD 28% 34% kikapcsolva
323 X2 . 12 X 2 X nem XD 40% 37% bekapcsolva
327 X2 12 12 . 2 X nem XD 34% 34% kikapcsolva
329 . 12 2 2 1 X nem XD 43% 36% bekapcsolva
331 1 12 1X 1 1 X nem XD 27% 34% kikapcsolva
333 12 . . 2 1 X nem XD 37% 34% bekapcsolva
337 2 12 . 2 1 X nem XD 31% 35% kikapcsolva
339 X2 X2 X2 . 1 X nem XD 40% 36% bekapcsolva
341 . 1 12 . 2 X nem XD 38% 34% bekapcsolva
345 . X2 X2 2 1 X nem XD 44% 39% bekapcsolva

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése