Az egyes stratégiák tippképzése

Az egyes Tippnyerő stratégiák az alábbiak szerint képzik a tippjeiket. Vagyis ahhoz, hogy az adott stratégia tippet adjon, a sora minden feltételének teljesülnie kell egy adott meccsre nézve. Ahol a mezőben pont (".") szerepel, ott az adott érték mindegy, azaz nincs figyelembe véve.

A táblázat jobb oldalán a stratégiák legutóbbi táblázat frissítéskor éppen érvényes találati arányai láthatóak. A nyereségességi határ minden egyes stratégiánál az átlagos nyerő ODDS-ai átlagának reciproka.

Minden egyes stratégiánál az egyik alapvető bekerülési kritérium, hogy a Tippmixpro.hu fogadóirodánál a 7. oszlop szerinti kimenetel ODDS-a 1,25 és 2,75 között legyen. Még pontosabban, minden stratégia sorszámozása az alábbi rendszer szerinti, az ODDS-ok a fogadóiroda szerinti esélyesebb csapatra értendők a mérkőző felek közül:  

  • 300 alatti sorszám: korábbi, áthozott stratégia, vagyis 1,65-1,9 ODDS,
  • 300-as sorszámúak: 1,25-2,75 ODDS,
  • 800-as sorszámúak: 2,25-2,49 ODDS, 
  • 900-as sorszámúak: 2,5-2,75 ODDS. 

Az ODDS-ok a Tippmixpro.hu magyar fogadóiroda rendszerére vonatkoznak.

300-as sorszám alatt minden stratégia csak bajnoksági mérkőzéseket tartalmaz, 300-tól kezdve minden páros sorszámú stratégia csak bajnoksági meccseket tartalmaz, minden páratlan pedig bajnoksági és nem bajnoksági mérkőzéseket egyaránt, tehát kupameccseket, baráti mérkőzéseket, nemzetközi mérkőzéseket is.

Ezen oldal alapján bárki maga is előállíthatja a Tippnyerő tippeket.

A táblázatban XD jelzésű stratégiák képezik az XT portfólió alapját is.

A táblázat utolsó frissítése: 2022-01-15 szombat 21:48

straté-gia száma Stata-rea. com tippje Bet-ting-clo-sed. com tippje Pri-ma-tips. com tippje Fore-bet. com tippje fogadó-iroda tippje az ODDS-ok sze-rint meg-ját-szan-dó tipp csak baj-nok-sá-gi meccsek? port-fólió az utol-só 20 meccs minde-gyi-kénél a vele egy-gyütt előző 20 meccs találati ará-nyaiból képzett átlag min-den idők talá-lati ará-nya a stratégia épp be van kapcsolva?
166 . X X2 . 2 1 igen E12 34% 35% bekapcsolva
824 X2 X2 . . 1 X igen XD 38% 39% bekapcsolva
821 X2 X2 . . 1 X nem XD 38% 39% bekapcsolva
902 . . X2 . 2 X igen XD 40% 38% bekapcsolva
901 . . X2 . 2 X nem XD 40% 38% bekapcsolva
339 X2 X2 X2 . 1 X nem XD 38% 36% bekapcsolva
345 . X2 X2 2 1 X nem XD 39% 37% bekapcsolva

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése